Skip to main content

Zodpovědný přístup

Naše úsilí o maximální bezpečnost, výkon a plnění vysokých etických standardů je patrné v důrazu na tyto aspekty:

Spokojenost zákazníků
Spokojenost zákazníků

Nabízíme zákazníkům ty nejkvalitnější výrobky a služby, které splňují nebo předčí jejich očekávání. Se zákazníky jednáme při všech obchodních transakcích čestně a s úctou.

Kvalita
Kvalita

Usilujeme o poskytování výrobků a služeb, které splní nebo předčí očekávání zákazníků, a proto neustále zdokonalujeme základní procesy a posilujeme aktivní zapojení zaměstnanců, abychom vyhověli jejich požadavkům.

Inovace
Inovace

V souladu s odkazem naší společnosti hledáme nové tvůrčí metody vývoje výrobků a služeb, které přinášejí zákazníkům nejvyšší přidanou hodnotu. Hledáme novátorské a tvůrčí přístupy ke zdokonalování podnikových procesů účelným a nákladově efektivním způsobem.

Bezúhonnost
Bezúhonnost

Chováme se čestně a přímočaře při všech jednáních: se spolupracovníky, zákazníky, dodavateli, akcionáři, konkurenty a s místním společenstvím. Zavazujeme se k dodržování vysokých standardů chování v obchodním styku a etického jednání při všech podnikatelských činnostech.

Úcta
Úcta

S ostatními jednáme vždy s úctou a vážností, protože chápeme významné přínosy, které vycházejí z rozmanitosti jedinců a myšlenek.

Týmová práce
Týmová práce

Pracujeme společně jako tým ve všech procesech a segmentech podnikání v kolektivním zájmu společnosti. Tento tým usiluje o ovzduší otevřenosti, povzbuzování a růstu.

Vyplňte prosím formulář a odešlete. Pomůžeme vám.

Opište bezpečnostní číslo:
 Security code

* Povinná pole

Speed QueenUniMacHuebschPrimusIPSO