บริการทางการเงินสำหรับการวักอบรีดเชิงพาณิชย์

ในบางพื้นที่ เราให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้าซักอบรีดด้วยเงินกู้ เครดิตและบริการทางการเงินอื่นๆเนื่องจากเราเข้าใจถึงตัวเลขและจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้เป็นอย่างดี

เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราได้ให้เงินกู้ยืมกว่า 20,000 รายคิดเป็นเงินมากกว่าสองพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการลงทุนในสินทรพัย์ของเจ้าของธุรกิจการซักอบรีด นักลงทุนเริ่มแรกและผู้ประกอบการ

ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน

ผู้เชี่ยวชาญการซัก-อบผ้าเชิงพาณิชย์ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกับวิธีการทางกลยุทธ์ให้แก่ธุรกิจของท่าน

การบริการที่สะดวกสบาย

ด้วยการใช้งานผ่านออนไลน์เครดิต โปรแกรมการอนุมัติก่อน เอกสารอีเล็กทรอนิกส์ และการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ออนไลน์

การตัดสินใจที่รวดเร็วของนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์สูง

รวมถึงการตัดสินใจด้านเครดิตเพื่อการทดแทนอุปกรณ์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เงื่อนไขการขนส่ง

โดยไม่มีต้นทุนซ่อน ค่าปรับทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่มีค่ามัดจำ

การจัดการบัญชีที่สะดวกสบาย

จากบุคคลากรมืออาชีพด้านการซัก-อบผ้า พร้อมทั้งความช่วยเหลือออนไลน์เมื่อคุณต้องการ

การจัดการความปลอดภัยและการรักษาความลับข้อมูลทางการเงิน

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณกับฝ่ายอื่นๆโดยเด็ดขาด

Learn more about our financial services