Đại học Alliance Laundry Systems (ALSU) nổi tiếng trên toàn thế giới về kiến thức về giặt ủi

Chương trình đào tạo khách hàng trên Internet dành cho nhân viên bán hàng và nhân viên bảo trì của chúng tôi.
Bạn và nhóm của bạn có thể truy cập miễn phí vào trường đại học trực tuyến đẳng cấp thế giới của chúng tôi. Sinh viên ALSU đã đăng ký có thể truy cập suốt 24 giờ vào các tiết học và thư viện tài liệu trực tuyến. Với ALSU bạn có thể là một chuyên gia trong việc phát triển và vận hành các hoạt động giặt ủi thành công.