Hỗ trợ kỹ thuật để thành công

Tất cả các nguồn lực cần thiết để phát triển một tiệm giặt ủi và duy trì lượng công việc của cửa tiệm.

Chúng tôi biết cách giữ cho một tiệm giặt ủi hoạt động với hiệu suất cao nhất. Trên thực tế chúng tôi đã phát triển mạng lưới của mình để đạt được điều đó. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ trong công tác bảo trì, cung cấp dịch vụ và kiến thức về giặt ủi. Và chúng tôi cung cấp mọi nguồn lực mà bạn có thể cần đến để tự mình kiểm tra sửa chữa thiết bị.

Thư viện tải xuống

Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng kỹ thuật cho các thiết bị giặt ủi thương mại của bạn.

Mẹo bảo trì

Các mẹo hữu ích để bảo trì và kiểm tra đúng cách nhằm giữ cho các thiết bị giặt ủi của bạn đạt hiệu suất tối đa.

Những lời khuyên về an toàn

Các biện pháp phòng ngừa và hướng dẫn để giữ an toàn cho đội ngũ giặt ủi và cơ sở vật chất của bạn.

Các hội thảo đào tạo & dạy nghề

Chúng tôi tổ chức các hội thảo đào tạo dịch vụ kỹ thuật quanh năm tại trụ sở chính ở Trung Quốc của chúng tôi tại Thượng Hải.

Chúng tôi tổ chức các hội thảo đào tạo dịch vụ kỹ thuật quanh năm tại trụ sở chính ở Trung Quốc của chúng tôi tại Thượng Hải..

Tất cả các khách hàng và nhà phân phối của chúng tôi được mời tham gia cùng chúng tôi để đào tạo về giặt ủi tại Thượng Hải. Ở đó bạn sẽ làm việc với các giảng viên chuyên nghiệp, họ sẽ chỉ cho bạn cách chẩn đoán chính xác, tháo gỡ và lắp ráp các thiết bị giặt ủi của Alliance. Các buổi học sẽ bao gồm vấn đề vận hành, lắp đặt, bảo trì, chẩn đoán và hỗ trợ. Các nhà quản lý dịch vụ thực địa của chúng tôi cũng cung cấp một chương trình đào tạo như vậy tại cơ sở của bạn.

Tìm hiểu thêm