วัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรม

สร้างวัฒนธรรมซึ่งกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ เนื่องจากเราคือผู้นำธุรกิจที่สร้างอนาคตและพัฒนานวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการซักผ้า

ยินดีต้อนรับสู่อนาคตของการซักผ้า

โลกทุกวันนี้ต้องการบริการที่รวดเร็วขึ้น เราจึงนำเสนอนวัตกรรมที่ทำให้การซักผ้าเป็นเรื่องทีง่ายขึ้น และรวดเร็วขึ้น เราลงทุนมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเครื่องซักผ้าที่สามารถตอบโจทย์ของผูบริโภคในเรื่องของเวลา

นวัตกรรมที่สร้างจากความตั้งใจ

เรามีความตั้งใจในการพัฒนานวัตกรรมการซักผ้าที่ดีขึ้นสู่ผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ของ Alliance Laundry Systems

แนวโน้มปัจจุบันมุ่งไปสู่การพัฒนามาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกับการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง เราจึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนาเครื่องซักผ้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ทีมวิจัยและพัฒนาของ Alliance ทั้งในอเมริกาและยุโรป ได้รวบรวมเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประสานกับด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีการซักผ้า อาทิเช่น

 • ความพึงพอใจของผู้ใช้ กระบวนการสื่อสารที่ง่ายขึ้น
 • ระบบอัตโนมัติของเครื่องซักผ้า
 • การทำความสะอาดด้วยระบบชีวเคมี
 • ใส่ใจในคุณภาพ และคุณสมบัติทางเทคนิคของเนื้อผ้า
 • ประสิทธิภาพ และความคงทนของเครื่องซักผ้า
 • ความคุ้มค่าในการลงทุน และความยั่งยืนของธุรกิจ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ – ตรวจสอบประสิทธิผลตามมาตรฐานทั้ง 5

ธุรกิจซักผ้านอกจากจะพิจารณาปัจจัยเรื่องระดับน้ำ สารเคมี พลังงาน เนื้อผ้า และอื่นๆ รวมทั้งต้องสร้างเสียง การสั่นสะเทือน และความร้อนในระดับต่ำที่สุด ความปลอดภัยนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบนพื้นฐานของประสิทธิผล และความน่าเชื่อถือ

ในห้องปฏิบัติการทดสอบของเรานั้นเราได้พัฒนานวัตกรรมสูงสุดเพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการซักผ้า

 1. Finite element analysis

  Before we create a physical form, our products are digitally designed, modified, assembled and tested with advanced modeling programs. This on-screen development enables us to optimize our designs.

 2. Component testing

  We run component and subassembly life cycle testing on prototypes to at least twice the expected life of the product. That ensures our design will reliably perform even in the harshest industrial environments.

 3. Life & load testing

  We constantly find new and creative ways to push our washing machines, dryers and ironers to the breaking point and do some real damage. That’s why you can be confident that your equipment will perform well, no matter what it’s put through – or what is put inside it.

 4. Field testing

  There’s no substitute for real-world experience. And there’s no better-informed opinion than the voice of our customers. Prior to full production, we perform extensive field-testing on all equipment to confirm that it performs as designed – so that we can guarantee our superior industrial quality.

 5. World-class manufacturing & quality control

  Every machine we manufacture is representative of our deep experience. Each is assembled to exceed the highest global standards and expectations, using state-of-the-art technology to ensure consistent quality with extraordinary precision.

นวัตกรรมที่เกี่ยงข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจสมัยใหม่มีการเติบโตที่รวดเร็ว และมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีเราสร้างความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ และเครือข่ายเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายของเรา เราช่วยให้ลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายของเราสามารถปรับเปลี่ยน และจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูง ระบบธุรกิจซักผ้าของเราประกอบด้วย:

 • โอกาสของธุรกิจในรูปแบบเฟรนไชส์
 • ระบบการชำระเงิน การจัดการ และสถานที่
 • พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริการด้านการตลาด
 • บริการการลงทุนด้านธุรกิจซักผ้า