การแก้ปัญหาการซักรีดด้านสุขอนามัยแก่ภาคส่วนสถานพยาบาล

การซักรีดเพื่อฆ่าเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งจำเป็นในสถานพยาบาล คลินิคและสถานดูแลพยาบาลระยะยาว ในฐานะผู้นำด้านการซักอบรีดเชิงพาณิชย์ เราคือหุ้นส่วนที่เหมาะสมในเรื่องเครื่องซักผ้าเพื่อการพาณิชย์และการแก้ปัญหาการซักรีดต่างๆ

เราจะออกแบบการซักรีดที่เหมาะสมที่สุดแก่สถานที่ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ การดูแลในเคหสถานหรือคลินิค เราสามารถให้ความช่วยเหลือได้ต่อทุกความต้องการของคุณ

ด้านสุขอนามัยขั้นสูง

นวัตกรรมการซักผ้าของเครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับการดูแลรักษาเนื้อผ้า และสะอาดปลอดเชื้อ

สร้างความสบายใจ

คุณจะรู้สึกสบายใจเมื่อรู้ว่าคุณได้เลือกใช้แบรนด์พรีเมียมระดับโลก

แก้ปัญหาด้วย

เครื่องซักผ้าที่มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน และรองรับการทำงานที่เหมาะสมกับปริมาณของจำนวนชิ้นงาน ระบบการตรวจสอบการทำงานทำให้คุณมั่นใจได้ว่าอุณหภูมิ และฟังก์ชั่นการทำงานที่ใช้เพียงพอที่จะทำให้เสื้อผ้าของคุณสะอาดได้

ลดค่าใช้จ่าย

ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และลดความสิ้นเปลืองด้านสาธารณูปโภค เราไม่เพียงแต่มุ่งหวังที่จะดูแลผ้าของคุณให้สะอาด เรายังยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานอีกด้วย

ต้นทุนโดยรวมของเจ้าของลดลง

ด้วยระบบความคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำเพื่อการประหยัดต้นทุนด้านสาธารณูปโภค และตรวจสอบการทำงานที่ผิดพลาดของเครื่องซักผ้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคงทน และยาวนาน

การบริการอย่างรวดเร็ว

wด้วยระบบการจัดส่งอะไหล่ที่สามารถจัดส่งได้ภายในระยะเวลาเพียงวันเดียว และความช่วยเหลือจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีเมื่อคุณต้องการ ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการของเรา