กระบวนการรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบของเราเน้นด้านความปลอดภัย มาตรฐานการดำเนินการและมาตรฐานทางจริยธรรม เห็นได้จากการมุ่งเน้นของเราในเรื่อง:

icon - people
icon image -
icon image -

ความพึงพอใจของลูกค้า

เรานำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองให้สูงกว่าความคาดหวังของผู้ใช้ เราดูแลลูกค้าทุกรายในธุรกิจด้วยความเท่าเทียม

คุณภาพ

เรารับผิดชอบต่อการนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อสนองตอบความคาดหวังหรือสูงกว่า ด้วยการปรับปรุงธุรกิจหลักของเราอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของพนักงานของเราทุกคน

นวัตกรรม

เรามองหานวัตกรรม และสรรค์สร้างวิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการซึ่งจะให้มูลค่าสูงสุดแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังค้นหานวัตกรรมและวิธีการที่สร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงขั้นตอนดำเนินการธุรกิจให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

icon image -
icon image -
icon image -

การบูรณาการ

เราซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมาในการติดต่อกับบุคคลต่างๆ ทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้แทนจำหน่าย ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง และชุมชน เรารับผิดชอบต่อมาตรฐานทางการปฏิบัติด้านธุรกิจในระดับสูงและการปฏิบัติด้านจริยธรรมในธุรกิจ

การให้เกียรติ

เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ และให้เกียรติ ระลึกถึงประโยชน์ และความคิดที่สำคัญอันหลากหลายที่ได้รับจากบุคคล

การทำงานเป็นทีม

เราทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างองค์กรในทุกภาคส่วนธุรกิจ และการทำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และองค์กร การทำงานเป็นทีมมีส่วนช่วยในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ความท้าทาย และการเติบโตในวงกว้าง

icon - people

Customer satisfaction

We offer the customer the best quality products and services which meet or exceed their expectations. We treat customers fairly and with respect in all business transactions.

icon image -

Quality

We are committed to providing products and services that meet or exceed customers’ expectations through the continuous improvement of our core processes and the active involvement of our employees to comply with requirements.

icon image -

Innovation

Consistent with the company’s heritage, we seek innovative and creative approaches to developing products and services that provide the best customer value. We seek innovative and creative approaches to improving business processes in an efficient and cost effective manner.

icon image -

Integrity

We are honest and forthright in all dealings with others: co-workers, customers, suppliers, shareholders, competitors and the community. We are committed to a high standard of business behavior and ethical practice in all business endeavors.

icon image -

Respect

We consistently treat others with respect and dignity, recognizing the significant benefits that come from the diversity of individuals and ideas.

icon image -

Teamwork

We work together as a team across all functions and business segments for the collective interests of the company. The team promotes an environment of openness, challenge and growth.