Bảo hành đầy đủ phản ánh niềm tin của chúng tôi trong các sản phẩm của chúng tôi

Mức độ và thời hạn bảo hành cho thấy độ tin cậy của các thiết bị mà chúng tôi cung cấp.

Alliance Laundry Systems đã và đang là một công ty hàng đầu trong ngành thiết bị giặt ủi thương mại trong hơn một thế kỷ. Công việc kinh doanh của chúng tôi tồn tại được là nhờ thiết bị giặt ủi công nghiệp của chúng tôi tồn tại được. Và bảo hành toàn diện chính là cách mà chúng tôi đứng sau và bảo đảm cho cho tất cả các thiết bị do chúng tôi chế tạo.

Thông tin chi tiết về công tác bảo hành có sẵn trên các trang web thương hiệu cá nhân của chúng tôi.