Mạng lưới toàn cầu với hơn 1,200 nhà phân phối

Chúng tôi đã kiến tạo thành công trong lĩnh vực giặt ủi trên toàn thế giới.

Các chuyên gia giặt ủi đầy kinh nghiệm và am hiểu trong mạng lưới phân phối toàn cầu của chúng tôi hỗ trợ khách hàng ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng mọi thứ cần thiết, từ thiết kế địa điểm lắp đặt đến lựa chọn và mua thiết bị, đào tạo, bảo trì, v.v.

Hơn
1.200
nhà phân phối ủy quyền được đào tạo chuyên nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ giặt ủi trên toàn thế giới.

Mạng lưới của chúng tôi là hệ thống hỗ trợ toàn diện, trọn gói duy nhất trong ngành.