Proč se šikovným investorům líbí komerční praní

Každý potřebuje čisté oblečení a prádlo. Praní je základní nutnost. Kromě toho existuje mnoho trhů, i ve vyspělých ekonomikách, s nedostatečnými službami.

K dispozici je řada možností budování a rozšiřování prádelen:

  • Samoobslužné prádelny
  • Společné (místní) prádelny
  • Franšízové prádelny
  • Komerční praní
  • Mokré čištění

Pro majitele prádelen a investory to znamená zajímavý potenciál růstu.

Prádelna je podnik odolný proti hospodářskému poklesu, který vytváří dlouhodobé příjmy. Požadované investice a potenciální příjmy se dají snadno spočítat.

Investice do placeného praní

Samoobslužné prádelny na mince/karty jsou investice se stálou vysokou návratností. Samoobslužné prádelny v USA vykazují průměrnou návratnost investic 20–35 %1 a mnoho investorů vyrovná náklady a příjmy již za šest měsíců2.

Kvalitní veřejná samoobslužná prádelna může zaznamenat vysokou poptávku. Majitelé bytů ocení vynikající výsledky, a dokonce i ti, kteří vlastní vybavení pro domácnost, využívají naše velkokapacitní zařízení na objemné položky.

Řada lidí v ekonomicky náročných dobách volí finančně dostupnější samoobslužné prádelny.

Investice do společných prádelen

Společná (místní) prádelna je komunitní místnost pro menší praní v obytné zástavbě, jako jsou činžovní domy, sídliště, univerzity, kasárna a studentské koleje.

Komunitní prádelny mají mnoho výhod. Lépe využívají prostor a prostředky a pomáhají vytvořit dojem pospolitosti. Majitelům nemovitostí a investorům do prádelen nabízejí stabilní dlouhodobý příjem. Společné prádelny mají vysoký potenciál po celém světě.

1 How to Start a Coin-Operated Laundry (2008, January 31). Entrepreneur.com
2 According to the U.S.-based Coin Laundry Association. Results may vary.