Postavení preferovaného partnera dosažené poskytováním bezkonkurenční přidané hodnoty všem zákazníkům

Úzce spolupracujeme na tom, abychom prostřednictvím špičkových parametrů všech našich nabídek trvale zbavovali zákazníky starostí s prádlem.

Definování špičkové hodnoty v praní

Jako světoví lídři v oboru komerčního praní jsme se o vytváření hodnoty naučili velmi mnoho. Přes 100 let praxe nás naučilo, že nákladově nejefektivnější způsob praní vyžaduje maximální nasazení.

Nízkonákladové prádelny jsou logicky zatíženy rizikem nižší kvality. Vytváříme dlouhodobou hodnotu pomocí řešení, která nabízíme s prokazatelně lepšími parametry. Toho dosahujeme na základě vyhodnocování výkonu v několika dimenzích a vyhrazením prostředků na jeho zlepšení.

Dlouhodobý přínos pro naše zákazníky

Objem/kvalita výsledků

Zásadním cílem každé prádelny je rychlá produkce velkého množství čistého a hygienicky nezávadného prádla. Ta vyžaduje značné mechanické síly. Zařízení komerční prádelny pracuje s vysokým výkonem v dlouhých intervalech. Nikdy neděláme kompromisy v kvalitě materiálů, kvalitě montáže a kontrole jakosti. A nikdy nebudeme.

Míra spokojenosti

Nikdy nezapomínáme, že pro naše zákazníky je praní práce. Naše nabídka se zaměřuje výhradně na to, aby bylo praní co nejrychlejší, nejsnazší a pokud možno přinášelo uspokojení. Všechna naše řešení, služby a procesy jsou navrženy tak, aby vás zbavily starostí s prádlem.

Životnost zařízení

Na základě výpočtu skutečných nákladů na praní pro vaše účely vám ukážeme, jak získat nejlepší hodnotu. Zjistíte, jak se nižší spotřeba zdrojů a lepší monitorování, sledování a senzory projeví ve velkých úsporách.

Péče o textilní materiály

Naše systémy jsou navrženy tak, aby prodloužily životnost látek. To se promítá do skutečné hodnoty v reprodukčních nákladech a spokojenosti zákazníků.

Spolehlivost vybavení

Mnoho majitelů bytů běduje, že nejméně spolehlivé domácí spotřebiče jsou právě prací zařízení. Je jasné proč. Obrovské síly, které působí při praní, škodí strojnímu zařízení. Vysoce spolehlivé zařízení prádelny může být zpočátku dražší, ale za dobu životnosti poskytne vysokou hodnotu.

Délka a podmínky záruky

Naše záruční podmínky se u různých systémů a na různých místech liší. Můžeme vám ale s jistotou říct, že vaše záruka bude jistě nejlepší na trhu. Byli jsme průkopníky dlouhých záručních lhůt v oboru praní. A obecně se naše záruky vztahují na všechny díly bez výjimky.

Dostupnost náhradních dílů

Všechny mechanické součásti se vždy časem opotřebují. Když k tomu dojde, potřebujete co nejrychlejší pomoc. Na většině trhů jsme schopni expedovat originální díly Alliance v den obdržení objednávky. Na to, abychom udrželi prádelny celého světa v provozu, máme více než 43 000 aktivních náhradních dílů.

Dostupnost kvalifikovaných a zkušených techniků

V každém sektoru je zcela přirozené chtít pracovat se špičkovým týmem. Jakožto lídři v sektoru prádelen získáváme nejlepší lidi z oboru. Pomáhají našim autorizovaným partnerům svým know-how, prostředky a kvalifikací v poskytování nejlepších možných služeb.

Dostupnost technických dat, příruček a školení

Všichni naši autorizovaní partneři a partneři pro komerční prádelny mají přístup ke službě MyAlliance, naší online knihovně a centru zdrojů. Od specifikací a objednávání originálních dílů po vzdělávací kurzy a databázi častých dotazů. Účelem služby MyAlliance je poskytování dlouhodobé hodnoty v oboru praní.