Projekt komerční prádelny začíná právě tady

Optimální projekt komerční prádelny zajišťuje roky bezproblémové péče o textilní materiály s minimální spotřebou zdrojů a s nejnižšími možnými náklady. Naši projektanti prádelen vám s ním pomohou.

Pro optimální zpracování prádla potřebujete více než jen prostor a vybavení. Naši zkušení odborníci na komerční praní vyhodnotí váš prostor a nároky, pak sestaví plán šitý na míru vaší provozovně.

Předběžný nákres

znázorňuje návrh prádelny, rozměry místností, umístění oken/dveří, možnosti dispozičního řešení, vstupy veřejných sítí a kombinaci vybavení.

Plán technické

infrastruktury s podrobnými specifikacemi pro elektroinstalaci, odpad, plyn, odvětrání, vodu a podobně pomáhá při diskusích s hlavním dodavatelem.

Provozní analýza prádelny

pro co největší úspory provozních výdajů. Tato zpráva uvádí náklady prádelny na kilogram v souvislosti s prací a infrastrukturou.

3D prohlídka

pro posouzení vaší provozovny před schválením výstavby. Animovaná simulace poskytuje realistickou představu o výsledku.

Návrh interiéru

odstranění vzorů, barev, podlahoviny a příslušenství může být součástí návrhu pro prádelny zaměřené na zákazníky.

Technické výkresy

včetně výkresů BIM projektu prádelny jsou určeny pro architekty, konstruktéry a stavitele. Formáty souborů jsou PDF, DWG a DXF.