Skip to main content

Podmínky použití

Společnost Alliance Laundry Systems tento internetový server udržuje jako službu pro internetovou komunitu. Obsah (obrázky a text), který společnost Alliance Laundry Systems na tento server umístila, je chráněn autorskými právy. Obsah si smíte stáhnout pouze pro účely rozšíření konstruktivního marketingu a prodeje výrobků a služeb společnosti Alliance Laundry Systems. Pro jiné účely se obsah nesmí kopírovat ani upravovat.

Společnost Alliance se zavazuje, že vynaloží přiměřené úsilí, aby používala přesné a aktuální informace, ale nezaručuje ani neprohlašuje, že budou přesné a úplné. Společnost Alliance nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody plynoucí z vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu k serveru www.comlaundry.com nebo z vašeho spoléhání na informace na serveru www.comlaundry.com.

Kliknutím na určité odkazy na webu www.comlaundry.com přejdete na jiné webové servery, za něž společnost Alliance nenese žádnou odpovědnost.

Údaje, sdělení nebo materiály, které nejsou osobní povahy a které odešlete na server www.comlaundry.com nebo společnosti Alliance e-mailem, se nepovažují za důvěrné. Takovéto informace smíme používat a reprodukovat bez omezení a k jakémukoli účelu. Konkrétně smíme používat nápady, koncepce, know-how nebo techniky v těchto informacích obsažené pro jakýkoli účel včetně vývoje, výroby nebo prodeje výrobků. Veškeré informace, které odešlete na tento server, musí být pravdivé, nesmí narušovat práva ostatních a musí být v souladu se zákonem.

Označení ochranných známek udává známkoprávní postavení pouze v USA. Status a označení ochranných známek v jednotlivých zemích se může lišit.

Tato smlouva se řídí a je sestavena podle zákonů státu Wisconsin bez platnosti jakýchkoli principů konfliktů zákonů. Pokud je některé ustanovení této smlouvy nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude považováno za oddělitelné od této smlouvy a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost žádného ze zbývajících ustanovení. Tento server kontroluje a provozuje společnost Alliance Laundry Systems ze svých kanceláří ve státě Wisconsin, USA.

Společnost Alliance si vyhrazuje právo kdykoli stáhnout výrobky zmiňované na tomto serveru a měnit toto prohlášení a také si vyhrazuje právo stáhnout příspěvky kterékoli osoby, které společnost Alliance považuje za urážlivé, pobuřující, nepřesné či jinak škodlivé společnosti Alliance nebo jejím výrobkům.

Vyplňte prosím formulář a odešlete. Pomůžeme vám.

Opište bezpečnostní číslo:
 Security code

* Povinná pole

Speed QueenUniMacHuebschPrimusIPSO